Lægdsmand


Lægdsmand
i reglen sognefogeden. Dennes nærmeste foresatte er Lægdsforstanderen. Indelingen stammer fra Frederik IV's forordning om oprettelse af en landmillits og betegnede oprindelig et område på 20 tdr. hartkorn, idet forordningen hvilede på det princip at alt bøndergods på landet (af Lægd-bonden) skulle stille 1 landsoldat for hvert 20 tdr. hartkorn. Ved stavnsbåndets indførelse 1733, blev dette ændret til 60 tdr. hartkorn. Da stavnsbåndet hævedes 1788, og værnepligten ikke længere knyttedes til jordens bonitet, blev lægd blot en administrativ indeling.

Danske encyklopædi.

Look at other dictionaries:

  • lægd — sb., et, er el. lægd, e(r)ne (HISTORISK en administrativ kreds), i sms. lægds , fx lægdsrulle, lægdsmand …   Dansk ordbog